1. Søke

Første gang du vil søke om VO-støtte fyller du ut dette skjemaet. Neste semester kan du kopiere det første kurset i KursAdmin.

Begynn med å logge deg inn på siden din i KursAdmin, trykk her. Regelverket sier at kurs skal være opprettet og godkjent før øvingen starter, men vi er fleksible. Husk at du må bruke Firefox eller Chrome til dette programmet - andre nettlesere virker ikke godt nok.

1.1 - Send til godkjenning (søke)

Etter at du har opprettet kurset må du trykke på knappen "Send til godkjenning" - det er dette som er den formelle søknaden. Når kurset er godkjent herfra vil det stå med status Planlagt oppe til høyre. Når øvingen starter, må kurset åpnes (se under). "Send til godkjenning"- knappen bruker man altså ikke til å sende rapport når man er ferdig, selv om man skulle tro det - det er en helt egen knapp for dette. (Den heter Avslutt-kurs, les om dette under punkt 5 i hovedveiledningen).

1.2 - Åpne kurset

Når kurset/øvingene er kommet i gang må man selv ÅPNE det manuelt: Trykk på REDIGER-knappen, og endre feltet Status fra Planlagt til Åpnet. Dette er viktig, hvis du glemmer dette får du aldri opp knappen som heter "AVSLUTT KURS" og den trenger du for å ferdigrapportere kurset når semesteret er slutt.

1.3 - Repertoar

Repertoar må lastes opp som en egen fil (Word-dokument e.l.).

  • Først skriver du låter, sangtitler eller melodier i et dokument og lagrer dette på din egen maskin.
  • Trykk deretter på REDIGER-knappen i kurset i KursAdmin. I 1) Kursfakta finner du et grønt plusstegn nede til venstre der det står Last opp fil - Ny fil. Trykk på plusstegnet.
  • I dialogboksen som kommer opp trykker du Velg fil, og så leter du gjennom maskinen din til du finner dokumentet du nettopp laget, og legger til dette.

Hvis ikke det grønne symbolet virker er det fordi du er i feil nettleser; man MÅ være i Mozilla Firefox eller i Google Chrome for at dette programmet skal fungere best mulig.