3. Datoer og fremmøte

Legg inn faktiske øvingsdatoer med korrekt start- og sluttidspunkt rundet opp til neste halvtime. Øvingen kan maks være på 6 timer, lengre øvinger godkjennes ikke. Husk at man kan legge inn én konsert per semester - skriv gjerne inn noen ord om hva det gjelder i feltet "beskrivelse". Før fremmøte på hver enkelt deltaker.

3.1 - Legge inn korrekte øvingsdatoer og tider:

  • Trykk Rediger-knappen, gå til 2) Kursplan.
  • Har du faste øvingstider kan du fylle inn for eksempel 2 t i tirsdags-feltet og trykke Lag kursplan, så genererer programmet alle datoene for deg til timetallet du har oppgitt (i 1-Kursfakta) er oppbrukt.
  • Husk deretter å slette datoer du ikke bruker, ev. endre tider ved å trykke på redigeringssymbolet til høyre for hver dato du har opprettet (symbol: blyant på et ark).
  • Hvis du har veldig uregelmessige øvinger, eller trenger flere enn det programmet har laget, trykker du ganske enkelt på knappen Ny dag nede til høyre på siden. Husk alltid å lagre alt du gjør. For å komme ut av redigeringsmodus, må du trykke på knappen Lagre og avslutt.
  • Husk at det er tillatt å ta med én konsert/fremføring per semester, samt ev. øvinger man har før andre konserter(minst 45 minutter undervisningstid som føres som 1 klokketime).

3.2 - Føre fremmøte:

Man fører fremmøte digitalt i programmet. På denne måten vil programmet telle fremmøteprosent for deg fortløpende (det regnes fra timetallet som er oppgitt i 1) Kursfakta). Her ligger det en video som forklarer hvordan man fører fremmøte. Får du problemer, ta kontakt vi epost for å avtale en telefonveiledning. Dette kan se vanskeligere ut enn det egentlig er, men alle skjønner det etter å ha fått det forklart. Hvis man heller vil bruke gamlemetoden må man laste opp en fullt utfylt fremmøteliste som egen fil (se hvordan man laster opp fil med repertoar under punkt 4 her i veiledningen), og deretter registrere antall timer på den enkelte som beskrevet under punkt 5 - Avslutte/rapportere.