5. Avslutte / rapportere

Etter at semesteret er ferdig og fremmøte er ført, må kurset Avsluttes for at man skal få tilskuddet. Dette er en enkel prosedyre for at timetall, kjønn og alder på de som har deltatt i opplæringen skal bli rapportert inn til SSB som fører statistikk over studieforbundsaktiviteten over hele landet. Vårt studieforbund heter Musikkens studieforbund.

5.1 - Kontroller innhold

Før man avslutter må man se til at man har korrekt antall timer i 1) Kursfakta, og at start- og sluttdato er korrekt og innenfor gjeldende semester. Korrekt timetall er viktig for at du ikke skal snyte deg selv for alle timene du har krav på tilskudd for. Start- og sluttdato må være korrekt for å forhindre at kurset går under radaren når vi betaler ut semesterets kurs.

5.2 - Avslutt kurs-knappen

Trykk på Avslutt Kurs for å sende kurset til saksbehandling for kontroll og utbetaling. Hvis du ikke finner knappen "Avslutt kurs" er det enten fordi du har glemt å sende kurset til godkjenning (=søke) eller fordi du har glemt å åpne det manuelt, les mer her. Det kan også være at du har feil sluttdato på kurset ditt - knappen kommer først frem når sluttdato og klokkeslett er passert.

5.3 - Fyll inn fremmøtetall på hver enkelt

I Steg 1 - Deltakerrapport fører du manuelt inn hvor mange timer den enkelte deltaker har hatt. Tallet er allerede oppgitt ved siden av navnet, men man må likevel presisere hvor mange timer som er med og ev. uten lærer. (Dette har med statistikken til Statistisk sentralbyrå å gjøre.)

5.4 - Dag- eller kveldstid?

I Steg 2 skal du bare fylle ut de feltene som har stjerne på. Svar på om øvingen er på dagtid, kveldstid eller kombinert. (Antall organiserte og antall ganger skal ikke fylles ut.)

5.5 - Nå er du snart ferdig!

I steg 3 tar du bare en siste sjekk på at summen stemmer med det du hadde forventet, og trykker på den gule knappen som heter Avslutt kurs. Nå er du i havn, og kan nyte en velfortjent jule- eller sommerferie.

Noe som ikke stemmer?

Hvis du oppdager at du har glemt noe, kan du bare avbryte avsluttingen, og gå tilbake og rette opp. Hvis du ikke finner den gule knappen, og får beskjed om at tilskuddet ikke er godkjent, har du antagelig glemt å trykke på knappen "send til godkjenning" den gang du opprettet kurset - gå tilbake og se om du finner den, hvis ikke må du kontakte oss via epost. Hvis du nettopp har sendt til godkjenning, må du vente til vi får godkjent tilskuddet for deg. Er det midt i juleferien, kan det naturlig nok ta tid.

NB!

Å avslutte kurset regnes som rapportering; hvis man glemmer dette, eller gjør det etter fristen, er det ingen garanti for at man får tilskuddet. Noen ganger går det bra, men det avhenger av vår totale arbeidsmengde. Pass derfor på å være ute i god tid. Lykke til! :) Når du er ferdig med å avslutte semesterets kurs, er det lurt å opprette neste med en gang. Frist for å avslutte kurs er som alltid 30. juni og 31. desember. Søknadsfrist for nye kurs er i utgangspunktet tre uker før kursstart. Utbetaling av tilskuddet kommer inn på konto i løpet av april og november. Her kan du se på en video om å Avslutte kurs hvis du trenger mer informasjon.