Regelverk

Trøndelag musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-støtte er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Medlemmer i Norges korforbund søker som vanlig direkte til dem.

Hvis man er minimum tre personer over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. kan man få undervisnings-/øvingsstøtte på kroner 45,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør) eller kr. 105,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 8 timer. Kontaktpersonen må være fylt 18 år. Alle kurs (øvinger) søkes om forhåndsvis og rapporteres etterskuddsvis via nett der man også søker for de kommende semestrene ved å opprette nye kurs på egen hånd. Ikke bli redd hvis du ikke er vant til å være på nett - vi loser deg gjennom skritt for skritt. Har du ikke datamaskin tilgjengelig kan vi hjelper deg selv om du bare har fylt ut en "gammeldags" fremmøteliste. Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember, men ta kontakt hvis du har glemt å søke så skal vi prøve å hjelpe deg. Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.

Her finner du Voksenopplæringsloven samt forskrifter.