Styret

Ragnhild Skarsten Larsen, leder (Korpsnett)

Dag Ernst , nestleder, (Norsk Kulturskoleråd)

Paul Sveinall (Vest-Agder Ungdomslag)

Ingvild Koksvik (Farsund musikkråd)

Erling Johansen (Sound of Happiness)