Vest-Agder musikkråd i korte trekk

 • Vest-Agder musikkråd ble stiftet 29. april 1979 og er partipolitisk nøytralt
 • Vest-Agder musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund, som har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave
 • Vest-Agder musikkråd et kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattende musikkorganisasjoner/-lag og institusjoner som har musikkopplæring, musikkutdanning, musikkinformasjon og musikkformidling som sentrale oppgaver. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg
 • Vi har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
 • Vi formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
 • Vi består av 32 medlemsorganisasjoner på fylkesnivå og 3 lokale musikkråd, og representerer i alt 33 landsomfattende musikkorganisasjoner
 • Vi organiserer et stort antall aktive musikkutøvere innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm
 • Vi arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
 • Vi driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • Vi informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • Vi tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • Vi arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
 • Vi er bindeleddet mellom det lokale musikklivet og politikere og administrasjon innen kultur- og skolesektoren i fylket
 • Vi samarbeider tett med fylkeskulturadministrasjonen og fylkeskommunen