Akustikkmålinger

Målingene viser at kun 10 – 15 % av lokalene som brukes av fritidsmusikklivet er egnet til aktivitetene som utøves i lokalene. Derfor er arbeidet med lokaler til musikkformål det største og viktigste faglige innsatsområdet for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Helt siden starten for snart 30 år siden har arbeidet vært utviklet i samarbeid med landets ypperste fagakustiske miljøer og beste musikkakustikere.

Les mer på musikkrådets eget kunnskapsnettsted for initiering, etablering, utbedring og drift av musikklokaler, www.musikklokaler.no