Tilskudd

Vest-Agder musikkråd forvalter to tilskuddsordninger for det frivillige musikklivet: Midler til voksenopplæring (VO-midler) og Aktivitetsmidler. I tillegg har vi god oversikt over hvilke andre ordninger som finnes.