Aktivitetsmidler

Vest-Agder fylkeskommune har siden 1998 bevilget aktivitetsmidler til barne- og ungdomsarrangementer som inneholder musikalske aktiviteter.

Disse aktivitetsmidlene deles ut via Norsk musikkråd Vest-Agder, og er ment til utadrettet aktivitet.

Vest-Agder fylkeskommune har siden 1998 bevilget aktivitetsmidler til barne- og ungdomsarrangementer som inneholder musikalske aktiviteter.

Disse aktivitetsmidlene deles ut via Norsk musikkråd Vest-Agder, og er ment til utadrettet aktivitet.

Eksempel på utadrettet aktivitet er en samarbeidskonsert, rusfri ungdomskafe, ulike seminarer/kurs med mer. CD-innspilling regnes ikke som utadrettet aktivitet her.
Kikk nærmere på retningslinjene under, og ta kontakt med oss dersom du lurer på om du kan søke.

Søknader behandles vanligvis to ganger i året, med søknadsfrist 1. desember og 1. juni. Søknadskjema finner du under.