Midler til voksenopplæring

Band, korps og kor som er organisert kan få penger for å øve og for annen opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band, korps eller kor som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter VO (Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

Veiledning finner dere her: http://www.musikk.no/sfiles/0/...