Årsmøtet 2021

Innkalling til årsmøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk

Vestfold og Telemark kulturnettverk ønsker hjertelig velkommen til årsmøte 2021. Dato: 16. september Tid: 18.00-21.00 Sted: Gullbring, Bø Vestfold og Telemark kulturnettverk utsatte sitt årsmøte i mars frem til september i håp om en bedring i koronasituasjonen. Nå som samfunnet åpnes mer opp og vaksinasjonen har kommet såpass lang velger vi å arrangere et fysisk årsmøte i Gullbring i Bø. Sakspapirene sendes ut senest 2. september. På grunn av bevertning settes det en påmeldingsfrist til 12. september. Medlemmer kan stille på årsmøtet med inntil to representanter med fulle rettigheter, utover dette er det mulig å ha med observatører. På grunn av smitteverntiltak må dere melde deres deltakere og observatører på med navn og telefonnummer. For gjeldende styringsdokumenter se: https://www.musikk.no/vestfold...

På årsmøtet møter medlemsorganisasjoner og lokalledd i Vestfold og Telemark kulturnettverk med fulle rettigheter, jfr. Vedtektenes § 4.1. Dersom årsmøtet gjør vedtak i voksenopplæringssaker er det kun delegater tilsluttet Musikkens studieforbund som har stemmerett, jfr. § 4.1 i vedtektene.
Velkommen til årsmøte 2021, vi gleder oss til å se dere!
For styret i Vestfold og Telemark kulturnettverk:

Øyvind Strand Camilla Berg Rindahl
styreleder daglig leder