Nyheter  Tirsdag 7. april 2020

13 millioner til det frivillige musikklivet - <br>657 tusen til Telemark!

Lokale musikklag: kor, band, orkester, korps, spelemannslag, storband, viseklubber og trekkspillklubber i Vestfold og Telemark har nå mottatt voksenopplæringsstøtte for aktiviteten sin høsten 2019.

Adobe Stock 140196501


Studieforbundenes tilskudd til opplæring er en viktig del av den kulturelle grunnmuren, og går direkte til det lokale musikklag i små og store kommuner. For 2019 dekker Musikkens studieforbund over 320 kommuner og alle landets fylker.

Disse tilskuddene er basert på antall timer med opplæring høsten 2019. Vi vet at ingen av dere kan opprettholde samme nivå i 2020 siden dere ikke kan møtes og gjennomføre opplæringsaktiviteter i dag. Timetallet for våren vil derfor bli ekstremt redusert.

Vi har tidligere annonsert at vi vil se på måter for å kompensere dette. Det kommer vi tilbake til til høsten.

Denne tabellen viser hvordan aktivitetene fordeler seg i Vestfold og Telemark, og over hele landet.

Antall kurs Deltakere Timer med opplæring Utbetales nå Total 2019
Vestfold 207 3024 11837 657.217 kr 1.268.923 kr
Telemark 144 2091 7324 359.788 kr 733.328 kr
Hele landet 5895 81 466 291 673 13.544.206 kr 27.573.152 kr