Nyheter  Onsdag 7. desember 2022

Hurra for ny satsing på folkemusikk i Vestfold!

Vestfold og Telemark kulturnettverk har lenge jobbet for å styrke folkemusikken og folkedansen i Vestfold. Vi ser et tydelig behov i Vestfold for et eget folkemusikkarkiv. Nå skjer det!

Vestfoldarkiv notebilde 2 redigert

Vestfold og Telemark kulturnettverk har lenge jobbet for å styrke folkemusikken og folkedansen i Vestfold. Vi ser et tydelig behov i Vestfold for et eget folkemusikkarkiv. Sammen med gode støttespillere sendte vi inn en uttalelse til hovedutvalgets behandling av temadokument tradisjonskultur.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har etter dette bevilget penger til en arkivar for folkemusikk og tradisjonskultur i Vestfold! Etter søknad fra Vestfoldmuseene legges stillingen til Vestfoldarkivet. Stillingen er i første omgang en prosjektstilling, men vi jobber videre for en faststilling i nye Vestfold fylke.

Vi er veldig glade for dette, og stolte av det gode samarbeidet vi har hatt med folkemusikkmiljøet, Vestfoldmuseene og fylkeskommunen for å få realisert denne prosjektstillingen. Vestfold er det fylket med dårligst dekning på folkemusikkarkiv i landet, og vi er glade for at denne prosjektstillingen vil bidra til en styrking av folkemusikken i Vestfold.

Det er på høy tid at folkemusikken og folkedansen også i dette tradisjonsområdet blir tatt på alvor, blir sikra for kommende generasjoner og gjort tilgjengelig for vestfoldinger i dag.


Takk til støttespillerne våre: Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Folkemusikkarkivet i Telemark, Sørnorsk folkemusikksenter, Noregs Ungdomslag, FolkOrg, Vestfolk og Telemarkfestivalen. Les mer om arkivar og vedtak her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Styrker satsing på folkemusikk og tradisjonskultur (vtfk.no)

Les uttalelse fra kulturnettverket her:

Uttalelse fra VTKN til temadokument tradisjonskultur

Vestfoldarkiv notebilde redigert

Bildet øverst på sida er fra Erling Bøe sin samling fra 1930-årene. Dette bildet er en notenedskrift etter en C. Larsen, Sandefjord. Begge finnes Øystein Gjerdes samling på Vestfoldarkivet.

Foto: Karolina Westling