Nyheter  Tirsdag 23. august 2022

Ingebjørg Lognvik Reinholdt

Skal jobbe med medlemsopplfølging med mere.

Hei alle medlem i Vestfold og Telemark Kulturnettverk!

Mitt namn er Ingebjørg Lognvik Reinholdt. Eg er ny rådgjevar i Telemark og Vestfold Kulturnettverk, med ansvar for medlemsinfo og hjelp til å søke støtte. Eg har vokst opp i det herleg musikkmiljøet i Seljord. Deretter har eg studert ved USN og NMH, og har dei siste ti åra vore frilans folkemusiker, kurshaldar og kulturpotet. Med andre ord har eg søkt mange støttepengar. Mi erfaring er basert på det profesjonelle feltet, men ofte i samarbeid med lokale arrangørar, utøvarar og andre eldsjeler. Eg har også vore leiar for folkemusikkurset UngFolk, og jobba mykje med barn og unge. Å vere frilans songar er like mykje prosjektstyring som det er utøving, og ein lærer mykje om kulturfeltet i prosessen. Det blir fort tydeleg kor viktig til det frivillige feltet er for alt kulturliv. Eg gledar meg til å vere ein del av støtteapparatet som hjelper våre mange flotte medlem å få til masse flotte arrangement og aktivitetar rundt om i regionen. Min jobb er å gjere det lettare for dykk å drive med det de likar best!


Snart vil de få ein oversikt av meg over støtteordningar relevante for dykk. Men først vil eg berre minne om desse fristane:

1.september: Kulturrom - støtte til teknisk utstyr og utbetring av øving- og konsertlokaler.

2. september: Norsk Kulturråd - amatøraktivitet i grupper, arrangørstøtte musikk, Fond for lyd og bilde (til musikk- eller sceneprosjekt), gjestespill, forprosjekt scenekunst, tverrfaglig kulturprosjekt og tiltak m.m.15. september: Norsk Musikkråd - aktivitetsmidler kor

15. september: Norsk Musikkråd - innkjøp av instrument til barne- og ungdomsorkestre

Dersom de treng hjelp til søknadsprosessen, ta berre kontakt på: ingebjorg.reinholdt@musikk.no eller på tlf: 95 80 33 30 på tysdag og torsdag på dagtid.

Beste helsing Ingebjørg Lognvik Reinholdt