Nyheter  Onsdag 6. mai 2020

Kursavslutning vårsemesteret 2020

Selv om det de to siste månedene har vært svært amputert med aktivitet så må dere huske å avslutte kursene for vårsemesteret før 1. juli.

Nye penger 20171115 121810

Grunnet den ekstraordinære situasjonen dette semesteret, er det noen nytt vi vil at dere gjør i forbindelse med avslutningen av vårsemesteret.

1. Registrer kurset i KursAdmin (hvis du ikke har gjort det allerede) med startdato og sluttdato. Husk repertoarliste!

2. Registrer de gjennomførte kurstimene, både de fysiske og evt digitale timer. IKKE registrer timene som ble avlyst grunnet lockdown.

3. Registrer timer som «timer med lærer» og/eller «timer uten lærer», IKKE som «timer online»

4. Registrert deltakere og frammøte på kurset. Avslutt kurset på vanlig måte når kurset er slutt.

5. Skriv i notatfeltet hvor mange av timene under punkt 2 som er digitale timer.

6. Skriv i notatfeltet «Betaler lønn til instruktør/dirigent for perioden 13.03.20 til XX.06.20» hvis dette gjøres. Hvis ikke: Ikke skriv noe.