Nyheter  Tirsdag 8. februar 2022

Søk støtte til lydmåling!

Riktig romakustikk er en av de viktigste rammebetingelsene for musikkutøvelse! Kulturrom har etablert en ny ordning som gir støtte til akustikkmåling.

Om ordningen:
Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Dette kan også være aktuelt for enkelte lokaler som benyttes til teater og dans. Kostnadsrammen er begrenset til kr 10 000.Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov.

Les mer om ordningen på Kulturrom sine sider: https://www.kulturrom.no/tilsk...

Møre og Romsdal musikkråd tilbyr akustikkmåling, vurdering og rådgivning. En akustikkrapport fra oss vil gi deg en vurdering av lokalet etter ISO- 23591 (tidligere NS8178) og beskrive hva rommet er egnet for eller ikke, etterklangstid , bakgrunnsstøy, romforsterkning og klarhet. Les mer om akustikk og lydforhold i musikklokaler her: https://www.musikklokaler.no/

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger råd.