Nyheter  Onsdag 15. desember 2021

Vestfold og Telemark teaterråd er blitt medlem hos oss

Vestfold og Telemark teaterråd er en paraplyorganisasjon for teaterlagene og organisasjonene i det frivillige teaterlivet i Vestfold og Telemark. Vi er en organisasjon som drives på frivillig basis. Vi mottar midler fra fylkeskommunen for å utvikle det frivillige teaterlivet i hele Vestfold og Telemark.

Medlem

Alle medlemslag i Vestfold og Telemark Teaterråd kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Ønsker dere å bli medlem, send en mail til: hei@vottr.no så tar vi kontakt med dere. Bærekraft Vi setter fokus på gjenbruk, leie og bytte av utstyr. Dette for å gjøre klimaavtrykket så lite som mulig.

Dette driver vi med:

Veileder teatergrupper og enkeltpersoner Representerer fylket nasjonalt Vi er talsperson for feltet ovenfor politikere, administrasjon og media Formidler kontakter, Deler ut midler på vegne av fylket

Tilskudd

Alle søknader om tilskudd til festival, kurs/workshop, arrangementer og prosjekt sendes via link som ligger på hjemmesidene. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. I tillegg kan du gjennom oss søke om voksenopplæringsmidler fra “Studieforbundet kultur og tradisjon” og momskompensasjon.

Øvrige tilskudd Frifond teater - Kulturrom - Tilskuddsportalen Amatørteateraktivitet i grupper - kulturradet.no Satsningsområder 2020-2024 VOTTR er opptatt av at teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder: Gjøre teater tilgjengelig for alle Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold. Produksjon av tekster som berører lokalhistoriske temaer, som for eksempel spel, vandreteater o.lForestillinger som laget tradisjonelt ikke driver medSeniorteater Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!

Hilsen styret i Vestfold og Telemark teaterråd

E-post:hei@vottr.no

Nettsider: vottr.no Org.nr. 971319070https://www.facebook.com/VestfoldogTelemarkTeaterrad