Tilskudd


Aktivitetsmidler fra Vestfold og Telemark Kulturnettverk.

VTKN har sin egen pott som du kan søke på, til aktivitet for ditt lag eller prosjekt. Søknaden skal sendes til vestfoldogtelemark@musikk.no. Det kan søkes om inntil 20 000 kr. Søker må være medlem/tilhøre våre medlemmer, og kan ikke motta fast tilskudd fra fylkeskommunen. Legg ved budsjett og prosjektbeskrivelse. Løpende frist.

Nasjonale tilskudd:

Les mer her

Andre statlige tilskudd

1agnes instruerer trekkspillseminar vestfold 2022

Foto: Per J. Grøthe/Trekkspillnytt. Agnes instruerer trekkspillseminar i Vestfold (støttet av VTKNs aktivitetsmidler)