Nyheter  Torsdag 14. mars 2024

TONO og det frivillige musikklivet

Nederst på siden finner dere utskriftsvennlig kortinfo for arrangørlag og utøverlag. (PDF her)

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Rammeavtalen for arrangørlag mellom Norsk musikkråd og TONO gjelder for 2024. Mer informasjon om rapportering for arrangørlag se her:

Musikkrapportering til TONO – Norsk musikkråd

Rammeavtalen for utøverlag mellom Norsk musikkråd og TONO gikk ut i 2023. Denne avtalen gjorde at man ikke trengte å søke om tillatelse, men at man gikk rett til rapportering av konserten. Betalingen var organisert av sentralleddet. Det har ikke lyktes å få på plass en ny rammeavtale for 2024. Dermed er det følgende som gjelder:

1. Få tillatelse Skal dere arrangere en konsert må dere søke lisens på forhånd. Det gjør dere i kundeportal til TONO. Festivaler, turneer og revy bruker eget skjemaet som ligger på hjemmesiden til TONO.

2. Rapportere Innen 10 dager etter konserten må dere sende TONO informasjon om brutto billettinntekter, publikumsantall og repertoarliste.

3. Betale Dere vil så motta en faktura fra TONO.Flere av organisasjoner som var i rammeavtalen har i dag refusjonsordninger, enten at man sender fakturaen til sentralleddet eller at man betaler og får fakturaen refundert. Ta kontakt med deres sentralledd for å vite hva som gjelder dere.

PDF her utøverlag

PDF her arrangørlag

Et utøverlag er et typisk sett et kor, korps, storband, spelemannslag mv. der det er utøverne i lagene selv som også spiller på konserten.

Et arrangørlag er klubber og helårsarrangører som jazzklubber, bluesklubber og viseklubber som først og fremst arrangerer konserter for medlemmene. Ofte består publikum av faste klubbmedlemmer.