Nyheter  Onsdag 25. august 2021

Vi gratulerer Øyvind StrandDe største gratulasjoner til vår styreleder Øyvind Strand, som søndag mottok Kongens fortjenestemedalje under Suonis sensommerkonsert. Øyvind har gjennom fire tiår bidratt og betydd veldig mye for kulturlivet i Telemark. Øyvind har gjennom årene mottatt flere utmerkelser for sin innsats og sitt arbeid i kulturlivet. Nå var tiden endelig kommet for kongens fortjenestemedalje, velfortjent. Under onsdagens styremøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk kom både styret og administrasjon med lovord, kake og sjekk. Sjekken på 5000 kr går til Øyvind Strands Musikkfond som er rettet mot unge talenter.