Nyheter  Fredag 1. januar 2021

Vestfold og Telemark kulturnettverk

VTKN 2

Vi slår oss sammen!

16. september 2020 vedtok årsmøtene i Vestfold kulturnettverk og Telemark kulturnettverk å slå sammen de to til Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN) fra 1. januar 2021. Sammenslåingen gjenspeiler de nye fylkesgrensene i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Vi gleder oss til å stå på sammen med dere for et sterkere kulturliv i regionen!

Styreleder: Øyvind Strand
Daglig leder: Camilla Berg Rindahl