Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2021 i Vestfold og Telemark kulturnettverk: 22. april kl. 18:00.
Mer info om sted og saker følger i april.

Årsmøtene i Vestfold kulturnettverk og Telemark kulturnettverk ble avholdt i Ibsenhuset 16. september 2020. Der ble det vedtatt at de to kulturnettverkene slår seg sammen til ett fra og med 1. januar 2021. Det nye navnet blir Vestfold og Telemark kulturnettverk.