Nyheter  Onsdag 16. januar 2019

Årsmøte 2019 - Hordaland musikkråd

Årsmøte i Hordaland musikkråd finner sted på Voss lørdag 16. mars 2019 kl. 12-13.30. Møtet blir holdt i Osasalen ved Ole Bull Akademiet. Etter årsmøtet fortsetter vi med en fagsamling med fokus på offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet, og høstens kommune- og fylkestingsvalg. Detaljer om programmet for fagsamlingen, og den påfølgende kulturkvelden, finner du her. Alle aktuelle dokumenter til årsmøtet finner du på denne siden. Endelig saksliste og sakspapirer blir offentliggjort senest 2. mars. Påmelding, forslag til saker, eller spørsmål sendes til marius.romslo(a)musikk.no

Velkommen til årsmøtet!

28. februar 2019: Saksliste og sakspapirer er lagt til på våre nettsider.

26. mars 2019: Protokoll og endelig godkjent årsmelding er lastet opp på siden.