Nyheter  Torsdag 23. februar 2023

ÅRSMØTE ONSDAG 26. april kl. 18

DET KALLES INN TIL ÅRSMØTE I VESTLAND MUSIKKRÅD

Innkalling ble sendt via epost 23. februar 2023.

TID: Onsdag 26. april klokken 18:00

STED: Zoom. Lenke til det digitale møtet blir tilsendt sammen med lenke til sakspapirer.

PÅMELDING: Send oss en epost innen 12. april.

DAGSORDEN:

  1. Konstituering
  2. Årsberetning 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Årsberetning 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Handlingsprogram for 2023-2025
  7. Rammebudsjett for 2023 og 2024
  8. Innkomne saker
  9. Valg

REPRESENTASJON:

Medlemsorganisasjoner og lokale musikk- og kulturråd møter på vårt årsmøte i henhold til våre vedtekter – les her.

SAKER TIL BEHANDLING:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Frist: 26. mars.

VALG:

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret vårt for kommende periode. Kontakt valgkomiteen ved Tore Kloster på epost.

SAKSPAPIRER:

Alle sakspapirene blir publisert her senest 14 dager før årsmøtet.

Vedtekter

Handlingsprogram 2021 - 2023

Årsmelding med regnskap 2021

Årsmelding med regnskap 2022

Forslag til nytt handlingsprogram 2023 - 2025

Ev. innkomne saker.

Valg

SAMSTEMT-TILTAK 2023

Årets faglige tilbud er del av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sitt Landsmøte i Bergen fredag 9. juni; temaet er «Musikkens kraft».

Gratis for våre medlemmer, begrenset påmelding.

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.