Nyheter  Mandag 19. april 2021

Det frivillige musikklivet må gjenåpnes!

Til ordførere og kultursjefer i Vestland

Når landet gradvis gjenåpnes, er det viktig at det lokale frivillige musikklivet blir prioritert. Vestland musikkråd ber om at du vil være en pådriver for at dette skjer i din kommune.

Det frivillige musikklivet, og kulturlivet ellers, har gjennom hele pandemien blitt stengt først, og gjenåpnet sist. Vi har vært svært lojale mot regjeringens anbefalinger, og har utsatt all aktivitet for voksne over 20 år siden nyttår. Noen har vært borte fra sine musikkaktiviteter helt siden pandemien brøt ut. Dette er bekymringsverdig. Når smittenivåene er lave, er det ingen grunn til at ikke kor, korps, band, orkestre og andre musikkgrupper skal kunne ta opp igjen både øvings- og konsertaktiviteter - her blir smittevern tatt på alvor.

Regjeringen anbefaler en kontrollert åpning
Fra 16. april anbefaler regjeringen at voksne igjen kan drive med fritidsaktiviteter innendørs i grupper på 10 personer, og utendørs i grupper på 20 personer. Merk at flere grupper kan disponere samme øvingsareal. Vi vil oppfordre kommuner med lavt smittepress å vurdere sterkt, i dialog med det lokale musikklivet, å åpne for større grupper enn regjeringen anbefaler. Se Norsk musikkråds nettsak med gode vurderingspunkter for lokale vurderinger.

Sikre lokale arbeidsplasser
Vi minner om at det frivillige musikklivet representerer arbeidsplasser lokalt. Dirigenter og instruktører har dette som sitt levebrød. Mange ensembler er også semiprofesjonelle, og representerer arbeidsplasser for musikere og orkesterledere.

Forsvarlige musikkøvelser
Vestland musikkråd, som er en del av Norsk musikkråd, representerer 20 000 medlemmer i lokale musikklag og -organisasjoner i Vestland. Vi går gjerne i dialog med din kommune om hvordan det frivillige musikklivet kan gjenoppta sine aktiviteter på en forsvarlig og smittevernvennlig måte. Vår smittevernveileder for musikkøvelser blir kontinuerlig oppdatert, og gir en god ramme for forsvarlig gjennomføring av øvinger.

Vi oppfordrer deg til å bidra til at det frivillige musikklivet gjenåpnes så fort som mulig, og at kommunen snarest gir et eksplisitt samtykke til at øvelser, konserter og andre aktiviteter kan gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Vestland musikkråd

Denne oppfordringen er sendt til kommunene i Vestland 19. april 2021.