Nyheter  Torsdag 18. mars 2021

ER DET FRIVILLIGE MUSIKKLIVET TILGJENGELIG FOR ALLE?

Lørdag 13. mars var Vestland musikkråd i Jølster og avholdt vår årlige dialogkonferanse SAMSTEMT i samarbeid med Norges korforbund Sogn og Fjordane. Grunnet korona ble den avviklet digitalt; det ble et interessant arrangement med to panelsamtaler og tilhørere på nettprat. Tema for dagen var inkludering og rekruttering i frivilligheten, og én ting er sikkert: Dette temaet er ikke uttømt etter en dag på zoom. Vestland musikkråd vil fortsette å knytte nettverk og samarbeide med andre for å dele kunnskap og utløse synergier.

SAMSTEMT har som mål å samle det frivillige musikklivet lokalt og regionalt i Vestland. Med oss på laget denne gangen hadde vi AKKS Bergen og Frivillighet Norge – aktører som har inkludering som en av sine hovedoppgaver.

Panelsamtale: Inkludering, mangfold og likestilling i musikklivet

I den første bolken av SAMSTEMT ledet Trine Gabrielsen, daglig leder i AKKS Bergen, en panelsamtale mellom Silvelin Havnevik fra Norges Musikkorps Forbund, Rune F. Brunslid fra Norges korforbund, og Vincent Mrimba som kommer fra en jobb som prosjektkoordinator på Ny-Krohnborg - Senter for oppvekst, kultur og idrett, og nå er direktør i kulturetaten i Bergen kommune. Alle tre deler sine erfaringer med prosjekt for inkludering, les her.

Panelsamtale: Rekrutteringsarbeidet med fokus på inkludering og mangfold

I den andre bolken av SAMSTEMT snakker Vanja Konradsen i Frivillighet Norge med to representanter for det offentlige: Johan Bengtsson fra Sunnfjord kommune og Åge Avedal fra Vestland fylkeskommune. Temaet er Inkludering og mangfold i rekrutteringsarbeidet, les om samtalen her.

Vestland musikkråd har fokus på inkludering

Inkludering er ett av punktene i vårt handlingsprogram, les mer om vårt arbeid her.

Ressurser i inkluderingsarbeidet

Ressurser (lenker og filer) blir samlet her.

Opptak av konferansen ligger tilgjengelig her ut april.

Konferansen er støtte av fylkeskommunen via et treårig KUP-tilskudd fram til 2022.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd