Nyheter  Mandag 1. januar 2018

Fagkonferanse 2018: Arenaer for lokalt musikkliv

I samarbeid med Stord musikkråd inviterer vi til fagdag og kulturkveld for alle som er opptatt av det frivillige musikklivet. Her vil vi drøfte viktigheten av gode arenaer for både musikk og samtale. Stord kulturhus, 21. april 2018.

FAGDAG
Stord kulturhus, Småsalen
Kl. 14.00 - 16.30
GRATIS
Målgruppe: Alle som jobber med, eller er interessert i, det frivillige kulturlivets rammevilkår; frivillige aktører, ansatte i kommuner, og politikere. Personer som deltar i band, kor, korps, spelemannslag og orkester på fritiden er også velkommen - dagen er for alle som er interessert i temaet øvingslokaler og rammevilkår.

KULTURKVELD
Arena, Bakeriet Frugård
Middag kan bestilles til kl. 18.00, Pris kr. 250,-
Konsert kl. 19.30 - 21.45 Pris kr. 150,- Billetter i døren.

-------------------------------------------------------

PROGRAM FAGDAG14:00 - 16:30

Velkommen ved Vigdis Olsen, Stord musikkråd, og Tore Kloster, styreleder i Hordaland musikkråd.

På fagdelen har vi fokus på to hovedtema vi vil belyse denne dagen:

- Musikklokaler for det frivillige musikklivet
- Det frivillige musikklivets påvirknings- og samarbeidsmuligheter i sin kommune

Undersøkelser viser at over 80% av de lokalene det frivillige musikklivet bruker til øving og konsert hver eneste uke er uegnet til musikkbruk. Å få på plass en skikkelig infrastruktur for den store og varierte aktiviteten det frivillige musikklivet representerer er en av de største utfordringene på vårt felt i årene som kommer og er noe vi må fokusere på lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det lokale frivillige musikklivet er en viktig ressurs i en hver kommune og skaper gode lokalsamfunn. Det er viktig at det frivillige musikklivet har arenaer der de møtes, deler erfaringer, drøfter felles utfordringer, og har mulighet til å påvirke kulturpolitikken i sin kommune. Hvordan kan dette gjøres i praksis?

Fagdagen vil være organisert som en paneldebatt med gode muligheter for publikum til å komme med innspill. Som grunnlag for debatten vil vi få to presentasjoner. Marius Dale Romslo fra Hordaland musikkråd vil presentere funn etter kartlegging og akustikkmåling av musikklokaler på Stord. Iver Waage som har jobbet med med skolen som kulturhus i Oslo for Oslo musikkråd vil presentere det arbeidet de har gjort der hvor det er fattet vedtak om at alle skoler i Oslo også skal fylle rollen som lokalt kulturhus og være tilpasset det frivillige musikklivet.

I PANELET
Herdis Belsvik, kulturhussjef Stord Kulturhus
Astrid Byrknes, ordfører Lindås Kommune
Lennart Fjell, kultursjef Fjell kommune
Jonas Høgseth, Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler
Iver Waage, tidl. Oslo musikkråd, skolen som kulturhus

ORDSTYRER: Borghild Marie Opdahl

KL 18:00 MIDDAG

Etter fagdag-biten, er det felles middag på Bakeriet Frugård for den som forhåndsbestiller via oss. 5-retters tapasmeny til spesialpris kr. 250,- Gjesten betaler selv på restauranten.

KL. 19:30 KULTURKVELD

Etter middag er det konsert med spennende innslag fra flere sjangre. Vi ønsker å vise smakebiter fra musikklivet i hele sin bredde - både for publikum, men også for hverandre. Arrangementet er åpent for alle, billetter til kr. 150,- kjøpes i døren. Les om konserten på Facebook.

KL. 21:45 SLUTT

Offisielt program slutter kl. 21.45, men det er mulig å bli sittende utover kvelden. Buss i retning Bergen går klokken 22.10 for den som ønsker det.

Fagdagen er gratis. Før fagdagen vil det være ledermøte for medlemmer i Hordaland musikkråd. Egen innkalling til disse blir sendt ut på mail.