Nyheter  Søndag 1. januar 2017

Fagkonferanse og årsmøte 2017: Hva skjer med det frivillige kulturlivet etter kommunesammenslåing?

Lørdag 1. april 2017 avholder vi årsmøte i Knarvik misjonshus i Lindås. Etter at årsmøtet er gjennomført og lunsj er fortært, blir det faglig påfyll med temaet inkludering og tilrettelegging, samt debatt om det frivillge kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune.

TIMEPLAN FOR DAGEN:

DEL 1 - ÅRSMØTET foregår i Knarvik Misjonshus

Årsmøte: 12.00
Lunsj: kl. 1300

DEL 2 - FAGKONFERANSE med oppmøte i Knarvik kyrkje
14.00: Åpning med kulturelt innslag av Alversund kammerkor
14.30: Debatt, inkluderingstematikk
15.15: Kulturelt innslag
15.30: Politisk innlegg med samtale om det frivillige kulturlivets rammevilkår i en ny storkommune
17.00: Slutt

Klokkeslettene som er oppgitt er estimerte.

Panelet i debatten om inkludering består av:

  • Venja Ruud Nilsen, universitetslektor ved Norges musikkhøgskole, om musikkterapi i fengsel
  • Ingvill Espedal, Ung i Kor, om «Barn synger», kor for barn i familier med vedvarende lav inntekt
  • Viggo Bjørge, inkluderingsagent Musikkorpsforbundet, om musikktiltak i asylmottak
  • Thomas Kristiansen, organisasjonssekretær Hordaland Barne- og ungdomsråd, om barne- og ungdomsorganisasjonene er tilgjengelige for alle

Panel i debatt om kulturlivets rammevilkår i den nye storkommunen:

  • Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås kommune
  • Sølvi Knudsen, leder av utvalg for levekår i Meland kommune
  • Jon Askeland, ordfører i Radøy kommune
  • Viggo Bjørge, fra korpsmiljøet i Nordhordland

Tilstede under debatten er også Tone Stedal Haugland, seniorrådgiver hos Hordaland fylkeskommune.

Ordstyrer: Geir Elling Eikenes, daglig leder i Amatørklulturrådet i Bergen.

Påmelding til hordaland@musikk.no Husk å si ifra om hvilke deler du skal delta på ved påmelding.

Del 1, Årsmøtet, gjelder kun representanter for medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd, husk å oppgi hvilken organisasjon du i tilfelle representerer.

Del 2, fagkonferansen, er åpen for alle!

Velkommen lørdag 1. april 2017 til Knarvik i Lindås kommune!