Nyheter  Torsdag 26. november 2020

For bedre mangfold i det frivillige musikklivet

I anledning vårt handlingsprogram for 2019 – 2021, hvor vi forplikter oss til å jobbe med inkludering og tilrettelegging, har styret i Vestland musikkråd valgt å signere Mangfoldsplakaten som ett av våre tiltak for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Mangfoldsplakaten er kommet i stand etter et initiativ av Frivillighet Norge som vedtok den på sitt årsmøte 28. mai 2020. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner.

Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene. En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter flere ulike barrierer for å delta.

Ledelsen i vår organisasjon vil jobbe aktivt for å øke mangfoldet, og oppfordrer samtidig alle våre medlemsorganisasjoner og andre interesserte til å ta Mangfoldsplakaten i bruk i sine organisasjoner.

Les mer om Mangfoldsplakaten.