Nyheter  Fredag 27. mars 2020

Fylket vil hjelpe kulturlivet gjennom krisen

Vestland fylkesutvalg har vedtatt å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisen. Det medfører at kulturarrangement som blir avlyste, likevel får fylkeskommunal støtte.

"For enkeltpersonar, institusjonar og arrangement på kulturfeltet er hovudregelen no at det er total stopp. Difor gjer vi det vi kan for å hjelpe til i denne krisa. Vedtaket om å oppretthalde støtte trass i avlysingar er eit strakstiltak for å dempe noko av effektane for dei som er råka. Vi skal og jobbe vidare med meir langsiktige tiltak for å støtte kultursektoren gjennom krisa, og for å få hjula i gang att når vi skal attende til normalen", seier fylkesordførar Jon Askeland.

Les mer på nettsiden til Vestland fylkeskommune.