Nyheter  Tirsdag 28. juli 2020

GJENSYNSGLEDE

Bli med på kampanje og få flere medlemmer :)

Gjensynsglede
Vi håper de fleste kommer i gang med sine vanlige øvinger etter sommeren. For å feire oppstarten, har vi laget forslag til aktiviteter som kan bidra til å holde på gamle medlemmer og rekruttere nye frivillige til laget. På Gjensynsglede ligger det tips til aktiviteter som kan gjennomføres i løpet av i uke 36 (fra 31. august). I ukene som leder opp til uke 36 vil det foregå en nasjonal annonsekampanje i sosiale medier.

Voksenopplæringskurs
Husk å opprette VO-kurs for høsten, du finner det aller meste her.