Nyheter  Mandag 13. mai 2019

Gledelig økning i tilskuddet til nasjonale musikkorganisasjoner

Regjeringen har fordelt årets spillemidler og tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner får en økning på omlag 12 prosent. - Svært gledelig og et etterlengtet løft for å sikre organisasjonenes drift og kompetanseutvikling, sier styreleder Unni Færøvik i Norsk musikkråd.

Unni Faerovik kvadrat

Unni Færøvik, styreleder i Norsk musikkråd

Totalt har regjeringen fordelt 805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål for 2019, noe som er 10 millioner mer enn i fjor.

Norsk musikkråd har, sammen med de nasjonale musikkorganisasjonene, i flere år arbeidet for å sikre musikkorganisasjonene forutsigbare og tilstrekkelige driftsmidler slik at organisasjonene kan ivareta sjangeransvar, kunstnerisk utvikling, kulturarv og mye mer. For 2019-tildelingen økes potten med 2,3 millioner til totalt 21 millioner.

- Vi ser på disse friske midlene som et viktig skritt i riktig retning. Vi opplever også at kulturministeren anerkjenner de frivillige musikkorganisasjonene, og det uvurderlige arbeidet som blir lagt ned i fellesskapets, mangfoldets og musikkgledens navn, sier Færøvik.

Også andre statlige tilskuddsordninger får økninger ved fordeling av overskuddet fra Norsk tipping i 2018. Musikkutstyrsordningen (Kulturutstyrsordningen) har fått en tildeling på ytterligere 12 millioner over spillemidlene. Målgruppen for midlene er i år også utvidet til å omhandle flere sjangere enn før.

Landsomfattende musikkorg 2015 2020

Siden 2010 er 3 organisasjoner gitt nytt tilskudd over driftstilskudd over spillemidlene (NMR). Driftstilskuddet ble flyttet til spillemidlene fra og med 2015.