Nyheter  Torsdag 19. august 2021

ISO-standard om musikkøverom vedtatt

ISO er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som har jobbet med å utviklet standarder for de fleste sektorer siden 1947. 13. august 2021 ble ISO 23591 "Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces" vedtatt. Den nye internasjonale standarden er et viktig skritt på veien for å få gode nok musikkøverom for alle - både fysisk og musikalsk.

En viktig milepæl

"Dette er virkelig en milepæl i arbeidet for egnede musikklokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar, Jon G. Olsen er daglig leder i Akershus musikkråd, og var prosjektleder for ISO-arbeidet. "Med vedtaket er mange års innsats kronet med stor internasjonal aksept. ISO-standarden bygger i stor grad på den norske standarden for musikkrom som ble vedtatt og publisert i 2014, og som har vært i bruk i mange land. ISO sin ekspertgruppe har gått nøye gjennom alle sider av den norske standarden, og forbedret den på flere punkter. Likevel kjenner vi igjen det aller meste fra de norske standarden i det endelige ISO-dokumentet."

Jon G. trekker fram særlig tre aspekter ved den nye ISO-standarden:

  • Egnede øverom gir bedre musikalsk kvalitet
  • Egnede øverom gir bedre arbeidsmiljø og trivsel
  • Egnede øverom gir økt rekruttering

Hvert av disse punktene er meget viktige hver for seg, men ikke minst gir ISO-standarden hele musikklivet et langt steg framover. Det er viktig i seg selv at ISO synes fagfeltet er så interessant at det fortjener en egen internasjonal standard, og standarden er også en anerkjennelse av det arbeidet som har vært drevet i Norge i mange år innen dette området. Det unike og gode samarbeidet mellom musikklivet, akustikere og myndighetene (det som nå kalles "the golden triangle") har båret frukter, og kunnskapen om både betydningen av egnet akustikk og hva som faktisk fungerer, er nå langt større enn for bare noen få år siden.

Hva er de viktigste kriteriene for et egnet rom til musikkøvelse

ISO-standarden peker på de samme hovedkriteriene som den norske standarden:

  • Romstørrelse (volum)
  • Romform og -dimensjoner (lengde, bredde og høyde)
  • Etterklangstid
  • Akustisk behandling av vegger og tak
  • Bakgrunnsstøy

Det er fastsatt grenser og anbefalinger innen hvert kriterium, og det skilles mellom rom som brukes av lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk. Dette er den samme inndelingen som den norske musikkromsstandarden innførte. Videre skilles det mellom rom med få eller mange utøvere. Rommets volum er avgjørende for hvor mange utøvere et rom passer til. Dette at nettopp romvolumet bestemmer hvor stor gruppe som kan øve i et rom gjør at volumet kan ses på som det viktigste kriteriet.

ISO 23591 er under publisering, se mer her.