Nyheter  Tirsdag 18. juni 2019

Kulturen er limet i samfunnet vårt, idretten er én komponent

Idretten gjør en flott jobb - og er godt forsynt. Den nye idrettspresidenten ønsker å styrke idrettens finansiering. Nå er det på tide at vi ser helhetlig på rammevilkårene for hele frivilligheten.

ESL NORSK MUSIKKRAD SANG I SKOLEN FOTO ENDRE LOHNE 120619 0186

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Av Bjørulv Vinje Borgundvaag, nyvalgt styreleder i Norsk musikkråd

Tilsvar til Idrettspresident Berit Kjølls kronikk i Aftenposten 31. mai 2019

Den nyvalgte idrettspresidenten har etter sigende benyttet seg av et velsmurt PR-maskineri for å komme seg inn i toppvervet. Er det en ting idretten fortjener, er det honnør for å ha lyktes med helproff lobbyvirksomhet de siste årene. Å overbevise regjering og Storting om å ta store deler av tippemidlene som gikk til kultur og overføre dem til idretten, å få sin egen eksklusive momskompensasjonsordning bare for idrettens anlegg, og å få økninger i revidert budsjett i hundremillionersklassen - det er det bare å ta hatten av for.

Idretten gjør en flott jobb - og er godt forsynt. Den nye idrettspresidenten ønsker å styrke idrettens finansiering. Nå er det på tide at vi ser helhetlig på rammevilkårene for hele frivilligheten. Musikkens kraft for å bygge identitet og skape forståelse må ikke undervurderes. Musikktinget, som er årsmøtet til musikkorganisasjonene, understreket hvilken betydning musikken har for samfunnets sosiale bærekraft. At så mange som mulig får leve fullverdige liv der de deltar i meningsfulle fellesskap er et viktig samfunnsmål. Enda mer penger til idretten er ikke det som bør prioriteres først for å nå det målet. Nå trengs det heller et løft til det frivillige musikklivet.

Vi er billige i drift, men trenger infrastruktur

De som synger i kor, spiller i korps, band, orkestre og andre musikk- og kulturlag er grunnfjellet i kulturlivet. De strekker hver krone usannsynlig langt når de skaper magiske musikkaktiviteter vi kan delta på gjennom hele livsløpet. Og dette er ikke stadig mer utstyrskrevende. Synger du har du utstyret med deg, vil du spille i korps får du låne instrument og uniform.

Hver uke øves det i 10 000 lokaler rundt om i landet, men våre målinger viser at kun 10-15% av disse er egnet til musikk. Hvis finansieringen av anlegg var behovsetterprøvd og fordelt på antall aktive utøvere hadde vi antagelig sett en annen fordeling av tippemidlene. I dag går det ca. 30 ganger mer til toppfinansiering av idrettsanlegg enn til de kulturbyggene som kor og korps bruker til å øve og fremføre i.

Gratulerer med vervet, Berit! Jeg heier på at du og det nye idrettsstyret bringer idretten som folkebevegelse videre. I Aftenposten 1. juni skriver du at idretten er limet i lokalsamfunnet. Men limet i samfunnet vårt består av mye mer enn idrett, ikke glem det!