Nyheter  Fredag 13. mai 2022

Ny studieplan om FNs bærekraftsmål som inspirasjon

FNs bærekraftsmål kan fremstå som gode målsettinger som er vanskelig å integrere i lagets og organisasjonens travle hverdag, men målene kan også ses på som inspirasjon og et nyttig verktøy til bruk i organisasjonen. Nå kan laget/medlemsorganisasjonen arrangere egne kurs og få tilskudd fra oss.

Søk og rapporter i søknadsportalen som vanlig. Få tips til kurstema, hvordan organisere og søke tilskudd her.

Illustrasjonsbildet viser mål 16 - "Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner". Der står det "Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer".