Nyheter  Fredag 8. april 2022

Om tilskuddet for høsten 2021

Opplæring gjennomført høsten 2021 har fått en ekstra høy timesats. Slik har vi beregnet tilskuddet.

Utbetalingen for våren 2021 var basert på våre faste timesatser, altså kr 105 for timer med lærer og kr 45 for timer uten lærer. Det var et semester med langt mindre aktivitet enn normalt, noe som førte til at vi har hatt en god del ekstra midler å fordele til innrapporterte timer for høsten 2021.

Derfor har alle innrapporterte timer for høsten 2021 fått nesten det dobbelte av de faste timesatsene. Altså mer enn 200 kr pr time med lærer, og mer enn 80 kr pr time uten lærer.

Satsene gjelder kun for aktiviteter gjennomført høsten 2021 og fra og med 2022 vil vanlige satser gjelde igjen.

Vi er glade for å kunne tildele våre medlemmer disse ekstra midlene, selv om de ikke kan kompensere for de utfordringene lagene har hatt med blant annet gjennomføring, rekruttering og tilgjengelighet på lokaler.


Les også:
Mange benyttet seg av høstens gjenåpning