Nyheter  Lørdag 11. januar 2020

Samstemt 2020 - en dialogkonferanse om det frivillige musikklivet

Det frivillige musikklivet skaper attraktive og livskraftige lokalmiljø hver eneste dag. På dialogkonferansen SAMSTEMT setter vi søkelys på noen viktige rammebetingelser for den omfattende aktiviteten musikklivet bidrar med i samfunnet: Egnede lokaler til øving og konsert, og offentlige planer som ivaretar det frivillige musikklivet.

Lørdag 7. mars klokken 13.30-17.30 på Scandic Sunnfjord i Førde

Statistikken er dessverre ikke særlig oppløftende: Hele 90 % av de lokalene det frivillige musikklivet bruker hver eneste uke er ikke egnet til musikkaktivitet. Bare 20% av kommunene i Vestland (tall fra før kommunesammenslåingen) har en kommunedelplan for kultur. Det er med andre ord på tide med et stort løft for det frivillige musikklivet!

Her støter vi på et paradoks: Det frivillige musikklivet i Vestland er både variert og omfangsrikt. Vi ser masse aktivitet over hele fylket og på alle nivåer. Dette til tross for mangelfulle rammevilkår. Tenk da hvilket potensiale det frivillige musikklivet har om rammebetingelsene for aktiviteten bedres!

Vestland musikkråd inviterer med dette til dialogkonferansen SAMSTEMT der vi ønsker at alle som brenner for det frivillige musikklivet (og kulturliv og frivillighet ellers!) skal samles for å diskutere hvordan vi kan løfte fram vårt felt. Vel møtt!


PROGRAM
13.30 Folkemøte om musikklokaler
Vestland musikkråd gjennomfører i disse dager en rekke akustikkmålinger av lokaler som brukes av det frivillige musikklivet i Sunnfjord kommune. Resultatene legges fram på møtet sammen med en kort innføring i akustikk i musikklokaler. Akustiker Bård Støfringsdal fra Sunnfjord bidrar med sin fagekspertise, og det åpnes for diskusjon, erfaringsdeling og spørsmål rundt de akustiske forholdene i musikklokaler. De akustiske undersøkelsene er gjort i samarbeid med Sunnfjord kommune som også vil være representert på møtet.

15.00 Kaffepause med enkel bevertning

15.30 Ta grep! Planlegg for kultur
Vestland musikkråd har undersøkt om kommunene i Vestland driver en målrettet og langsiktig satsing på kultur gjennom kommunale planer. Et fåtall av våre kommuner har en kommunedelplan for kultur, og vi vil få i gang en debatt om hvordan det offentlige på best mulig måte kan legge til rette for et rikt lokalt frivillig musikkliv. Denne delen av programmet organiseres som en paneldebatt med representanter fra det frivillige musikklivet, Sunnfjord kommune, Eid Frivilligsentral, Norsk kulturforum, Norsk kulturskoleråd, Norsk musikkråd og Vestland fylkeskommune.

Konferansen ledes av journalist Ida Habbestad som har bred kunnskap om og kjennskap til norsk musikkliv.

DIALOGKONFERANSEN ER GRATIS - PÅMELDING ER IKKE NØDVENDIG, men legg gjerne igjen et "skal" på vår Facebook-event så vi vet ca. hvor mange som kommer.


KULTURKVELD
Etter dialogkonferansen inviterer Vestland musikkråd til kulturkveld i Førde. Det blir en fantastisk kveld med masse god mat og musikk på Scandic Sunnfjord hotel

18.00 Konsert med Kvinnekoret Kvitre og Buldre Mannskor i Amfi Eikås (gratis!)

19.30 Middag (395,- må forhåndsbestilles - send mail til vestland@musikk.no)

21.30 Konsert med trioen Old Jacks - Jacob Wyrtz (gitar), Harald Løkeland (bass) og Dimiter Stoianov (perkusjon) (gratis!)


Konferansen er støttet av Vestland fylkeskommune.