Nyheter  Tirsdag 25. juni 2019

SPØRREUNDERSØKELSE OM PLANER I KOMMUNENE

Vestland musikkråd har i disse dager satt i gang en spørreundersøkelse for å finne ut mer om hvordan det står til med planverket som omhandler det frivillige musikklivet i kommunene på Vestlandet.

Vestland musikkråd jobber for å bedre musikklivets rammevilkår i både by og bygd, og ønsker samtidig å være en god støttespiller for kommunens kulturarbeidere. Vi mener at gode planer er viktig for å sikre forutsigbarhet og et godt aktivitetsnivå, og har i dag sendt ut invitasjon til en spørreundersøkelse for å skaffe oss mer kunnskap om dette området: Har kommunen egen kulturplan? Hva med frivillighetsplan? Finnes det en plan for eksisterende kulturarenaer?

Flere kommuner har allerede svart, og vi kan nesten ikke vente med å systematisere det innsamlede materialet!

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert her sammen med gode planer til inspirasjon for kommuner som er i starten av sitt eget planarbeid.Katarina Wolff
Rådgiver