Nyheter  Onsdag 14. juni 2023

– Sterke sammen med rak rygg

En oppsummering av årets Musikkting, som gikk av stabelen i Bergen 10. juni.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 4779

Messingkvintett fra BFUng spiller under årets Musikkting.

– Vi må stå sammen i musikklivet. Og vi må invitere de andre i kulturfrivilligheten med, så vi kan stå sterke sammen, med rak rygg, uten lua i hånda, i kampen for likebehandling.

Lørdag 10. juni holdt Norsk musikkråd det første fysiske Musikktinget siden før koronapandemien. Musikktinget ble åpnet med en tale fra styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Norsk musikkråds Musikkting

Musikktinget vedtok at Norsk musikkråd skal være drivkraft for å etablere og utvikle kulturråd for alle musikk- og kulturuttrykk. Formålet er bedre rammevilkår og bredere deltakelse i musikk- og kulturlivet, men det forutsetter at kommunene stiller opp til et forpliktende samarbeid. Les styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaags kronikk her.

Norsk musikkråds styre for de neste to årene ble valgt, med flere nye medlemmer som tar med seg god kompetanse. Det ble også vedtatt å utvide styret med to medlemmer, fra tre til fem.

Musikktinget vedtok nytt overordnet styringsdokument og to viktige uttalelser: om musikk og folkehelse, og om forslag til endringer i kulturloven.

Overordnet styringsdokument – Musikkglede for alle

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde Musikkting Godlynt 4802

Folkemusikkbandet Godlynt spilte på Musikktinget 10. juni.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde Musikkting 4795

Musikktinget 10. juni.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 5023

Generalsekretær Bjarne Dæhli, nestleder i styret Birgitte Brekke, nyvalgt styremedlem Hilde Bjørkum og styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Fagkonferanse – Musikkens kraft

Landsmøtehelgen for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund ble innledet med en fagkonferanse, med temaet «Musikkens kraft».

Øyvind Lyslo fra Vestland fylkeskommune presenterte distriktmusikerordninger i fylket. Johanne Løkensgard Mjøs spilte, med danseren Jon Bugge Mariussen.

Brynjulf Stige, professor ved Griegakademiets senter for musikkterapiforsking og leder for Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi, presenterte om musikkens egenverdi og bruksverdi i hverdag og klinikk.

Wolfgang Plagge, pianist, komponist og professor ved Norges musikkhøgskole fortalte og spilte rundt temaet «Musikk og følelser gjennom tidene».

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 4767

Fagkonferansen «Musikkens kraft» 9. juni. Pianist, komponist og professor ved Norges musikkhøgskole Wolfgang Plagge forteller og spiller med tema «Musikk og følelser gjennom tidene».

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 4735

Øyvind Lyslo fra Vestland fylkeskommune presenterte distriktmusikerordninger i fylket. Johanne Løkensgard Mjøs spilte, med danseren Jon Bugge Mariussen.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde Schotstuene 5015

Varaordfører i Bergen Eira Martinsen Garrido talte før landsmøtemiddag på Schøtstuene i Bergen.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde Schotstuene 5055

Bergen Barokk spilte før festmiddag i historiske omgivelser på Schøtstuene i Bergen.

Landsmote2023 Ellinor Rundhovde 5063

Volve Vokal sang på Musikkens studieforbunds Representantskapsmøte 11. juni.

Tusen takk til Vestland musikkråd!

Årets vertskap var Vestland musikkråd. Stor takk til Vestland for innsatsen og for muligheten til å holde årsmøtet i Bergen!