Nyheter  Mandag 25. mars 2019

Vi samler musikklivet i Vestland fylke!

På årsmøtet på Voss lørdag 16. mars ble vi Vestland musikkråd og fikk nytt geografisk nedslagsfelt.

Hordaland musikkråd er paraplyorganisasjon for det frivillige musikkfeltet. Årsmøtet, som består av representanter fra medlemsorganisasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane, vedtok enstemmig å endre navn på organisasjonen allerede nå, ni måneder før fylkeskommunene slår seg sammen.

Hordaland musikkråd har allerede hatt mye kontakt med lag i vårt nabofylke siden vi i hele 2018 har saksbehandlet voksenopplæringskursene til lagene i Sogn og Fjordane. Vi opplever det naturlig å ta dette steget nå siden Sogn og Fjordane har manglet fylkesmusikkråd, og vi er glade for å kunne ta over oppgavene med å hjelpe våre venner som vi har så mye felles kulturhistorie med.

Vårt mål er at overgangen til storfylke skal gå så smertefritt som mulig. Selv om det geografisk blir et veldig stort fylke, er vi ikke lengre enn et tastetrykk unna, det vet de som har hatt kontakt med oss i året som gikk. Vestland musikkråd er her for lag i både bygd og by. Vi hjelper til med voksenopplæringstilskudd til laget, vi kan gi generelle tips eller konkrete råd til de som skal ruste opp eller bygge nye musikklokaler, og vi samarbeider gjerne med organisasjoner og lag som er i politiske prosesser vedrørende det lokale musikklivet sine rammevilkår.

Vi i styret og administrasjonen i Vestland musikkråd ser frem til å gå i gang med det viktige oppdraget gitt av årsmøtet for styrke det frivillige musikklivet i Vestland fylke.