Nyheter  Mandag 30. november 2020

Vi trenger kandidater til styret

Vestland musikkråds valgkomite søker kandidater til styret. Forslag sendes til valgkomiteen, v/ Irene Bjørke - irene.bjorke(a)gmail.com

Når musikkrådets styre skal settes sammen er det er viktig med bred representasjon fra de ulike medlemsorganisasjonene og fagfeltene. Dette for på best mulig måte å ivareta interessene for hele det frivillige musikklivet i Vestland. Vestland musikkråd har signert mangfoldsplakaten, og vi vil særlig oppfordre medlemsorganisasjonene til å nominere kandidater som kan bidra til å øke mangfoldet i organisasjonen.

Styret i Vestland musikkråd har stor påvirkningskraft på hvordan organisasjonen skal jobbe for å nå de mål som settes av årsmøtet, i tett samarbeid med administrasjonen. Styret har også gode muligheter til å påvirke regionale og nasjonale prosesser som er viktige for det frivillige musikklivet i Vestland.

Årsmøtet holdes 13. mars 2021. Innkalling og mer informasjon blir sendt ut senere. Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater så snart som mulig.