0 - Regelverk

Vestland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-tilskudd er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Det er viktig å lese alle punktene under, da man må signere på at man har lest regelverket. NYTT FRA 2021: Kurs med min. 4 timer godkjennes. Minimum 4 deltakere på hvert kurs.

 • Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Trykk på lenken over, rull nedover siden, og velg "Medlem i Musikkens studieforbund". Medlemmer i Norges korforbund og i Norges musikkorpsforbund søker som vanlig direkte til dem.
 • Amatør vil i denne sammenhengen si at man ikke er profesjonell musiker som lever av musikkaktiviteten.
 • Laget skal være demokratisk oppbygget, og alle avgjørelser skal tas i fellesskap.
 • Hvis man er minimum FIRE personer (ny forskrift gjelder fra 2021) over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. kan man få opplærings-/øvingstilskudd på kroner 45,- per time (økning fra 2020) hvis man øver uten lærer (som band gjør), eller kr. 105,- per time (økning fra 2020) hvis man øver med lærer (dirigent). Timesatsen kan bli nedjustert i tilfeller der potten er tom.
 • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 4 timer. Nytt i forskrift fra Kulturdepartementet fra januar 2021.
 • Kurset må ha minst fire godkjente deltakere. Godkjent/fullført får man hvis man har vært tilstede minst 75 % av tiden.
 • Heldigitale kurs godkjennes unntaksvis, foreløpig til 1. juli 2021, les her.
 • Kontaktpersonen må være fylt 18 år.
 • Alle kurs (øvinger) søkes om på forhånd og rapporteres etter kursavslutt via nett der man også søker for de kommende semestrene ved å opprette nye kurs på egen hånd. Ikke bli redd hvis du ikke er vant til å være på nett - vi i Vestland musikkråd loser deg gjennom skritt for skritt.
 • Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember. Man søker før kurset starter, og bør rapportere så snart kurset er avsluttet.
 • Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.
 • Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Dette prioriterte tilskuddet forbeholdes normalt fylkes- og kretsledd av medlemsorganisasjonene i MSF, ikke vanlige lag. Les mer om de prioriterte emnene her.
 • Er det behov for tilrettelegging av undervisningen? Har noen av deltakerne behov for praktiske tiltak for å kunne delta (trengs det noter med stor skrift grunnet synshemning, er det behov for ekstra lærer eller annet), kan det søkes tilretteleggingstilskudd for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med dette.

Lovverket

Her finner du Voksenopplæringsloven samt forskrifter.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd

Siden er oppdatert januar 2021