Tilretteleggingstilskudd

Lag og organisasjoner som har krav på Voksenopplæringstilskudd kan også søke ekstra tilskudd for å dekke kostnader for deltakere som trenger særskilt hjelp eller tilrettelegging for å kunne delta i aktiviteten. Har noen av deltakerne behov for praktiske tiltak for å kunne være med? Trengs det noter med stor skrift grunnet synshemming? Er det behov for ekstra lærer? Da kan denne eleven/deltakeren få tilretteleggingstilskudd.

Søknad

Det søkes om ekstratilskudd inne i økonomifanen til det vanlige kurset du har opprettet i KursAdmin. Det skal fylles ut et skjema som beskriver tilretteleggingstiltaket for den deltakeren det gjelder, samt lastes opp gyldige bilag på utgifter man har til tilrettelegging før man avslutter/rapporterer kurset. Rapportskjema for denne ekstra tilretteleggingen ligger på siden til Musikkens studieforbund (MSF). Vil du søke VO til laget for første gang, les veiledningen og søk her.

Tilskuddsramme

Tilskuddet vil tildeles hvert tiltak etter vurdering av behov i forhold til tilgjengelige midler i ordningen. Siden rammen baserer seg på historiske tall, og skal deles ut til alle søkere fra samme pott, vil beløpet nødvendigvis kunne variere fra år til år. Skal man budsjettere stramt bør man ta høyde for at man ikke er garantert å få godkjent fullt søknadsbeløp utover det vanlige timetilskuddet som oppgis på nettsiden til MSF.

Godkjenning

Fylkesmusikkrådet vil gi en forhåndsgodkjenning på summen som ble lagt inn i KursAdmin, men dette innebærer ikke at kurset kommer til å motta hele denne summen i tilretteleggingstilskudd.

Endelig sum for tilretteleggingstilskudd avhenger av hvor stor del av kostnadene som godkjennes som tilretteleggingskostnader, hvor mange som søker om tilretteleggingstilskudd det angjeldende semester, og hvor stor økonomisk ramme fylket har å fordele på kursarrangørene i fylket. Den som tar endelig avgjørelse er Musikkens studieforbund (MSF) nasjonalt.

Kontakt oss gjerne direkte via epost for hjelp til å søke inne i programmet.