1 - Søke

Les veiledningen punkt for punkt. Det må søkes/opprettes kurs to ganger i året - ett kurs for hvert semester.

Første gang du vil søke om VO-tilskudd fyller du ut dette skjemaet for å sende en søknad til Vestland musikkråd. Ulike studieplaner og timetall det kan søkes for finner du her. Neste semester kan du kopiere det første kurset i KursAdmin.

Begynn med å logge deg inn på siden din i KursAdmin, trykk her. Videre instruks finner du under kopiere kurs-linken over, og her under Søke. Regelverket sier at kurs skal være opprettet og godkjent før øvingen starter, men vi er fleksible. Husk at du må bruke Firefox eller Chrome til dette programmet - andre nettlesere virker ikke godt nok.

1.0 - Gi kurset korrekt navn

Navnet på kurset skal lages etter dette formatet: Lagets navn først, deretter semester, og til slutt eventuell stemmeinndeling eller annen intern info for å hjelpe deg å finne igjen kurset. Eksempel: "Vestlandssangerne VÅR 2019 Sopran" eller "Vestlandssangerne VÅR 2019 Fellesøving". Du kan fjerne teksten "Kopi av" hvis du har kopiert kurset. Målet er at vi skal finne alle kursene dine igjen på rette sted i alfabetet - altså under forbokstaven i lagets navn.

1.1 - Send til godkjenning (søke)

Etter at du har opprettet kurset må du trykke på knappen "Send til godkjenning" - det er dette som er den formelle søknaden. Når kurset er godkjent herfra vil det stå med status Planlagt oppe til høyre. Når øvingen starter, må kurset åpnes (se under). "Send til godkjenning"- knappen bruker man altså ikke til å sende rapport når man er ferdig, selv om man skulle tro det - det er en helt egen knapp for dette. (Den heter Avslutt-kurs, les om dette under punkt 5 i hovedveiledningen).

1.2 - Åpne kurset

Når kurset/øvingene er kommet i gang må man selv ÅPNE det manuelt: Trykk på REDIGER-knappen, og endre feltet Status fra Planlagt til Åpnet. Dette er viktig, hvis du glemmer dette får du aldri opp knappen som heter "AVSLUTT KURS" og den trenger du for å ferdigrapportere kurset når semesteret er slutt.

1.3 - Studieplan

Har du rett studieplan? Når du søker legger vi inn den planen vi tror du skal bruke, men det er lurt å ta en titt selv. Pass også på når du kopierer gamle kurs at du faktisk får med den studieplanen som du skal ha. Har du problemer med å bytte studieplan, send oss en pip :) Les om alle de fine planene her.

1.4 - Repertoar

Repertoar må lastes opp som en egen fil (Word-dokument e.l.).

  • Først skriver du låter, sangtitler eller melodier i et dokument og lagrer dette på din egen maskin.
  • Trykk deretter på REDIGER-knappen i kurset i KursAdmin. I 1) Kursfakta finner du et grønt plusstegn nede til venstre der det står Last opp fil - Ny fil. Trykk på plusstegnet.
  • I dialogboksen som kommer opp trykker du Velg fil, og så leter du gjennom maskinen din til du finner dokumentet du nettopp laget, og legger til dette.

Hvis ikke det grønne symbolet virker er det fordi du er i feil nettleser; man MÅ være i Mozilla Firefox eller i Google Chrome for at dette programmet skal fungere best mulig.