1 - Søke via ny portal

Fra våren 2021 skal det søkes via forenklet system i ny nettportal. Nye søkere kan også legge seg inn så snart medlemskapet er i orden (les mer på knapp 0 - Regler).

Medlemmer i Norges korforbund og i Norges musikkorpsforbund søker som vanlig direkte til dem.

Når du sender inn søknad om denne statsstøtten, forutsetter vi at du har satt deg inn i regelverket som ligger her på våre sider.

Forenklinger

Det nye systemet innebærer en rekke forenklinger, for eksempel trenger du ikke å huske brukernavn og passord, men logger rett inn med ID-porten (kjent fra Bank-ID, Min-ID osv.). Første gang du logger inn skal du registrere laget (bandet, koret, orkesteret) du søker på vegne av. Da vil systemet hente opplysningene fra Brønnøysundregisteret om dere er registrert der, hvis ikke må du legge laget inn manuelt. OBS. Du altså ikke legge inn et organisasjonsnummer, men hvis dere har det, vil opplysningene i portalen automatisk synkroniseres mot registeret, og du vil slippe å forandre flere steder ved endring av opplysninger.

Registrer deg her

Selv om man har bruker i KursAdmin fra tidligere, må man registrere seg på nytt. Nye søkere legger seg inn samme sted, trykk her for å gjøre dette nå. Det er den som skal gjøre den digitale registreringen som skal opprette bruker og lag i portalen; det er laget selv som avgjør hvem dette skal være (det behøver ikke å være leder).

Legg inn laget (koret, bandet, orkesteret)

Med "organisasjonen din" menes lokallaget - altså bandet, koret, orkesteret osv. Laget må ha gyldig medlemskap hos en av Musikkens studieforbund sine medlemsorganisasjoner for å bli godkjent som søker, les mer her på Regler. Etter at du har lagt inn laget du søker på vegne av, må du knytte det til Musikkens studieforbund, og medlemsorganisasjonen dere tilhører (f.eks. BandOrg, Norsk sangerforum o.l.). Hvis ikke du vet hvor dere er medlem, må du spørre leder i laget.

Tenk på et tall

Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte, men hvis det er usikkert når dere starter opp pga. korona, bare sett en dato. Det er likevel ingen vits å legge inn datoer som er passert uten aktivitet - da får du bare ekstraarbeid ;) Husk også at vi alltid gjetter litt på søknadsnivå - først når kurset er ferdig vil det vise seg hvor mange timer det ble til slutt. NB: Nye regler fra 2021: Kurset må ha minst 4 deltakere (inkl. ev. lærer).

Logisk kursnavn

Tenk på at det er lurt å gi kurset et logisk navn - da blir det lettere for deg og oss (dette er ikke et krav, bare et ønske).

Fleksible frister vår 2021

Nye kurs skal søkes om så snart som mulig (loven sier: Før øvingen starter), men hvis du har glemt det eller utsatt det pga. korona - ikke bli stresset; det blir en overgangsperiode med fleksible frister.

Veileder

Trykk her for å laste ned veileder om hvordan søke om kurstilskudd i tilskuddsportalen (men det kan være du klarer det helt fint uten).

Hvis du vil bruke mobiltelefon

Det er like enkelt å søke og rapportere fra en mobiltelefon som på datamaskin. Det er et smidig og responsivt brukergrensesnitt som fungerer i alle nettlesere og de fleste enheter. Det er lurt å legge portalen som bokmerke i nettleseren eller direkte på hjemskjermen på telefonen, les hvordan her.