2 - Legg inn deltakere / instruktør

Ny forskrift 2021: Lærer skal nå stå på deltakerlisten siden vedkommende teller med i deltakerantall.

Fra 2021 må kurset ha minst fire godkjente deltakere (over 14 år), trioer kan dessverre ikke lenger søke. På kurs med lærer får vi fortsatt godkjenne tre deltakere, derfor er det viktig å legge også læreren inn som deltaker.

Deltakere - også ev. dirigent - kan du først legge inn på rapportnivå - altså først etter at vi har godkjent søknaden. Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og frammøteregistrering. I denne prosessen skal du også legge inn ev. konsert, samt skrive inn repertoar.

Veileder Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Husk at den du legger inn må ha gitt sitt samtykke til at du kan bruke personopplysningene til dette.

Vestland musikkråd sin personvernerklæring ligger her.