3 - Datoer / Fremmøte

Legg inn faktiske øvingsdatoer med korrekt start- og sluttidspunkt rundet opp til neste halvtime. Øvingen kan maks være på 8 timer (nytt fra høst 2019), lengre øvinger godkjennes ikke. Husk at man kan legge inn TO konsert per semester (nytt fra høst 2019).

3.1 - Legge inn korrekte øvingsdatoer og tider:

  • Trykk Rediger-knappen, gå til 2) Kursplan.
  • Har du faste øvingstider kan du fylle inn for eksempel 2 t i tirsdags-feltet og trykke Lag kursplan, så genererer programmet alle datoene for deg til timetallet du har oppgitt (i 1-Kursfakta) er oppbrukt. Vær obs på at knappen Lag kursplan kun virker før du begynner å føre fremmøte, derfor er det lurt å gjøre denne så korrekt som mulig allerede nå. Vær nøye og sjekk at klokkeslettene stemmer.
  • Maks 8 timer godkjennes per dag. Ta kontakt hvis det er spesielle grunner til lengre øvinger.
  • Øvinger mellom klokken 00:00 og 06:00 godkjennes ikke.
  • Husk deretter å slette datoer du ikke skal bruke, ev. endre tider ved å trykke på redigeringssymbolet til høyre for hver dato du har opprettet (symbol: blyant på et ark). Du behøver ikke skrive noe når det er vanlig øving i vanlig lokale :)
  • Hvis du har veldig uregelmessige øvinger, eller trenger flere enn det programmet har laget, trykker du ganske enkelt på knappen Ny dag nede til høyre på siden. Husk alltid å lagre alt du gjør. For å komme ut av redigeringsmodus, må du trykke på knappen Lagre og avslutt.
  • Husk at det er tillatt å ta med to konserter/fremføringer per semester, samt ev. øvinger man har før andre konserter (minst 45 minutter undervisningstid som føres som 1 klokketime).

  • Det godkjennes maks 3 timer per fremføring. Lydprøver anses som del av fremføring, men rigging, transport og utpakking teller ikke. Legg inn noen ord om hva det gjelder i feltet "beskrivelse". Før fremmøte på hver enkelt deltaker.

Spesiell situasjon med korona - gjelder foreløpig ut 2020, les her.

3.2 - Føre fremmøte:

Man fører fremmøte digitalt i programmet. På denne måten vil programmet telle fremmøteprosent for deg fortløpende (det regnes fra timetallet som er oppgitt i 1) Kursfakta). Her ligger det en video som forklarer hvordan man fører fremmøte.

Får du problemer, ta kontakt vi epost for å avtale en telefonveiledning. Dette kan se vanskeligere ut enn det egentlig er, men alle skjønner det etter å ha fått det forklart. Hvis man heller vil bruke gamlemetoden må man laste opp en korrekt utfylt fremmøteliste (navn, fødselsår, kjønn, postnummer, fra-til klokkeslett, endelig timetall per deltaker per semester) som egen fil (se hvordan man laster opp fil med repertoar under punkt 4 her i veiledningen), og deretter registrere antall timer på den enkelte som beskrevet under punkt 5 - Avslutte/rapportere.

Husk at kurset må ha minst tre godkjente deltakere - altså deltakere som har vært tilstede i minst 75 prosent av tiden. Har du dårlig fremmøteprosent, kan du slette de dagene der det har vært dårligst oppmøte og redusere endelig timetall for å få opp fremmøteprosenten.