4 - Fremmøte og rapportering

Når du har fått vedtak fra oss i epost om at kurset er godkjent, blir rapportskjemaet tilgjengelig, og du kan gå i gang med å legge til deltakere og registrere frammøte. Husk at det kun skal rapporteres reelle datoer med faktisk fremmøte. På dette trinnet skal du også legge inn ev. konsert, samt skrive inn repertoar (unntak for repertoar på et par studieplaner).

Veileder Rapportere kurs i ny portal - trykk her.

Kurs får en automatisk rapportfrist 3 uker etter sluttdato. Avsluttet kurs skal rapporteres så snart som mulig, og det vil komme melding fra systemet når sluttdato nærmer seg.

Utbetaling av tilskuddet kommer etterskuddsvis inn på konto i løpet av april og november hvis kurset er rapportert innen gjeldende frist.


NB
For våren 2021 skal det ikke opprettes kurs i KursAdmin, men via en ny portal. Disse veiledningssidene viser fra nå av til det du skal gjøre i den nye portalen.