Administrasjonstilskudd fra Lillestrøm kommune fordelt

Hvert år deles det ut et administrasjonstilskudd fra Lillestrøm kommune til alle lag som driver med musikkvirksomhet og som søker om støtte.

Fordelingsnøkkelen på denne støtten har vært utarbeidet av Lillestrøm Musikkråd. Vi er klar over at summen hvert enkelt lag får i 2020 kan variere noe fra hva man har fått fra sin kommune tidligere. Når vi så på historikken for utbetaling for Sørum, Fet og Skedsmo var det store variasjoner på hva som var lagt til grunn for støtte. I år har vi først og fremst vektlagt barn og unge, aktivitetsnivå og kostnader knyttet til aktiviteten. Det kan oppleves urettferdig at man evt mister en del støtte mot hva man har fått før, dette er selvfølgelig veldig leit for det laget som blir rammet, men vi kan love at det nå er rettferdig i hele kommunen på sammenlignbar aktivitet.

For fremtidige administrasjonstilskudd oppfordrer vi sterkt til å søke og å overholde søknadsfristen, og sørg for at informasjonen det bes om er riktig utfylt. Vi ønsker alle et rikt kulturliv i vår store flotte kommune! Skulle det dukke opp noen spørsmål, eller noe dere trenger bistand til -ikke nøl med å ta kontakt med oss.