Driftstilskudd fra Lillestrøm kommune

Hvert år deles det ut et driftstilskudd fra Lillestrøm kommune til alle lag som driver med musikkvirksomhet og som søker om støtte.

Lillestrøm musikkråd lager en innstilling til kommunen om hvordan støtten skal fordeles. Innstillingen er basert på en fordelingsnøkkel som musikkrådet har utarbeidet.

Ønsker ditt lag eller forening å motta driftstilskudd? Du finner søknadsskjema på nettsidene til Lillestrøm kommune. Vi oppfordrer sterkt til å søke og til å overholde søknadsfristen. Sørg for at informasjonen i søknaden er riktig utfylt.

Vi ønsker alle et rikt kulturliv i vår store flotte kommune! Skulle det dukke opp spørsmål eller noe dere trenger bistand til, ta kontakt med oss Lillestrøm musikkråd.

Fordelingsnokkel