Velkommen til årsmøte i Hemsedal musikkråd

Første årsmøte i Hemsedal musikkråd arrangeres tirsdag 15. mars kl. 18.30 på Frivillighetssentralen.

Vi ønsker velkommen til årsmøtet i Hemsedal musikkråd! Se sakspapirer under. Møtet er åpent for alle - bli med og sett agendaen og premissene for hva musikk- og kulturlivet i Hemsedal skal jobbe for og med fremover!

Innkalling

Arsmelding Hemsedal musikkrad 2021

Handlingsplan