Styret

Styret 2022 i Kongsberg musikkråd

Leder: Eva Tovsrud Knutsen, Kongsberg Spel og Dansarlag, Kongsberg Viseklubb, Musikkteatrets Venner

Nestleder: Tove Brevik, Kongsgårdmoen Skolekorps

Sekretær: Randi Kvamme Sandvik, Kongsberg blandede kor

Kasserer: Bodil Yttervik, Kongsberg kantori

Styremedlem: Reidun Fjeld, Åpent Kor, Musikkteatrets Venner

Styremedlem: Helge Knutsen, KV Musikken, Veterankorpset,

Styremedlem: John Kristian Stavem, Kongsberg Byorkester


Revisor: Roger Larsen

Valgkomité:
Arne Svilaas, Veterankorpset
Anne Marie Øverland, Kongsberg Blandede Kor
Åge Skaug, Voices